Temadag

med Dalarnas nätverk för psykisk hälsa

Temadag-2022-10-13

Bildspel ifrån Temadagen den 9 oktober

Anmälan:
Ingen deltagaravgift
men
anmälan krävs.
Via länk: https://www.regiondalarna.se/temadag-psykisk-halsa
(Välj vilka seminarier du vill delta på under dagen)